Ürünlerimiz


Beyaz Kristal Şeker

Pancar şekeri başka bir deyişle sofra şekeri, pancarda doğal olarak bulunan sakarozun, pancar içinde bulunan diğer maddelerden ayrılarak saf hale getirilmesiyle üretilir. Yani doğada şeker pancarı içinde bulunan sakaroz, pancarın içinden alınır ve sofraya taşınır. Sofra şekeri % 99,9 saflıkta sakarozdur. Fabrikamızda üretilen %100 doğal pancar şekeri üretiminin her aşamasında kalite birimimiz tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Ürünlerimiz 50kg.'lık ve 1000kg.'lık Polipropilen çuvallarda, Hijyen standartları yüksek depolarımızda stoklanmaktadır. Ürünlerimizin müşterilerimize sevkiyatı yine aynı ambalajlarda olmaktadır.

Melas

Melas; şeker fabrikalarında içerisinde şeker üretimi konusunda fabrikasyon aşamasında şekerin fabrikasyona geri alınmayan son şurubunu ifade etmektedir. Melas; alkol, yem ve maya sanayinde ana hammadde olarak kullanılmaktadır.
Fabrikamızda üretilen melas tanklarda stoklanmaktadır. Müşterilerimize tankerler ile sevk edilmektedir.

Yaş Pancar Küspesi

Çiftçilerimizin "küspe" diye adlandırıldığı, kuru ve yaş olarak hayvanların tüketimine sunulan şeker üretiminde yan ürün olan pancar posası(küspe) enerjisi yüksek, süt ve besi sığırlarında yaygın olarak kullanılan, hayvanların severek tükettiği sindirim derecesi yüksek, ucuz bir yem kaynağıdır. Fabrikamızda üretilen yaş pancar posası(yaş küspe) müşterilerimize dökme olarak satılmaktadır.

Paketli Yaş Pancar Küspesi

Fabrikamızda üretilen yaş pancar posasının(yaş küspe) bir kısmı üretim esnasında 40kg. - 1000kg.'lık paketlenerek yıl içerisinde satışı yapılmaktadır.

Kurutulmuş Melaslı Pancar Küspesi

Fabrikamızda üretilen yaş pancar posasının bir kısmı üretim esnasında kurutma tesisimizde kurutulup peletlenmiş olarak 50kg.'lık çuvallarda yıl içerisinde satışı yapılmaktadır.

Pancar Kuyruğu

Fabrikamızda üretim için hazırlanan pancarların yıkama esnasında gövde uç noktalarından kopan parçalarının seperatörler vasıtasıyla ayrıştırılmasıyla elde edilir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılmaktadır.