Ürünlerimiz


Yaş Pancar Küspesi

Çiftçilerimizin "küspe" diye adlandırıldığı, kuru ve yaş olarak hayvanların tüketimine sunulan şeker üretiminde yan ürün olan pancar posası(küspe) enerjisi yüksek, süt ve besi sığırlarında yaygın olarak kullanılan, hayvanların severek tükettiği sindirim derecesi yüksek, ucuz bir yem kaynağıdır. Fabrikamızda üretilen yaş pancar posası(yaş küspe) müşterilerimize dökme olarak satılmaktadır.