Ürünlerimiz


Kurutulmuş Melaslı Pancar Küspesi

Fabrikamızda üretilen yaş pancar posasının bir kısmı üretim esnasında kurutma tesisimizde kurutulup peletlenmiş olarak 50kg.'lık çuvallarda yıl içerisinde satışı yapılmaktadır.