Ürünlerimiz


Paketli Yaş Pancar Küspesi

Fabrikamızda üretilen yaş pancar posasının(yaş küspe) bir kısmı üretim esnasında 40kg. - 1000kg.'lık paketlenerek yıl içerisinde satışı yapılmaktadır.